ကိုရီးယားမှ ပိုလန်ဝယ်လိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် K2BlackPantherတင့်ကား

August 17, 2022 ohkarlinn 0

ပိုလန်စစ်တပ်သည်ဆိုဗီယက်စံတင်တင့်ကားများကိုအသုံးပြုမည့်အစားNATO-Standardωєαρσиသို့အမြန်ပြောင်းရန်အတွက်ကိုရီးယားမှနောက်ဆုံးမျိုးဆက်K2BlackPantherတင့်ကားအစီးရေ1,000နီးပါးကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ […]